You are currently viewing Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie dla Powiatu Kołobrzeskiego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie dla Powiatu Kołobrzeskiego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

W piątek 22 maja Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski, w obecności Pani Anny Bańkowskiej -Członka Zarządu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisał w Kołobrzegu umowę o dofinansowanie dla Powiatu Kołobrzeskiego na kwotę 231 489 zł ze środków unijnych, co stanowi   85 % wsparcia. Wartość całego projektu to 272 340 zł. Wkład własny zapewnia Powiat Kołobrzeski.

Celem realizacji operacji jest zakup samochodu terenowego, łodzi wraz z przyczepą, garażu z montażem oraz innego sprzętu i części umundurowania dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego.

Operacja, częściowo będzie realizowana przy ul. Gryfitów 8 w Kołobrzegu.

W wyniku realizacji operacji będzie możliwe ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach. Działania realizowane w ramach operacji przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Kołobrzeskiego zlokalizowane będą na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Kołobrzeskiego.

Programem w naszym powiecie zarządza Stowarzyszenie „Morze i Parsęta” z siedzibą  na ul. Szyprów 1,  w Kołobrzegu.