Wyniki naboru

Wyniki Naboru VI -podsumowanie

podsumowanie Nabór VI

Protokoły

scan protokołu Rady Rybackiej SRLGD ,, Morze i Parsęta,, z dnia 08.02.2021

 

Uchwały

Uchwały w sprawie oceny  operacji

1.1.1 1.2.2. 2.1.1. 2.1.2. 3.2.1. 3.2.2.

Uchwały o operacjach zgodnych z LSR

uchwały lista operacji zgodnych z LSR

Uchwały o operacjach wybranych do dofinansowania

uchwały lista operacji wybranych