Wyniki naboru VIII/2022

NABÓR VIII

Protokoły z posiedzeń Rady Rybackiej

Protokół z I Posiedzenia Rady Rybackiej

Skan protokołu z I posiedzenia Rady Rybackiej z dnia 18.07.2022

Skan protokołu  z II posiedzenia Rady Rybackiej z dnia 25.07.2022:

protokół Rada Rybacka II

Uchwały

Uchwały komplet Rada Rybacka VIII nabór

Listy Rankingowe

1.1.1

2.2.1

3.1.1

3.2.2