Wyniki naboru VII/2021

Protokoły z posiedzeń Rady Rybackiej

Protokół z I Posiedzenia Rady Rybackiej
Skan Protokołu RR z dnia 20.01.2022

Protokół z II Posiedzenia Rady Rybackiej
Skan Protokołu RR z dnia 27.01.2022

 

Protokół z III Posiedzenia Rady Rybackiej z dnia 09.02.2022r. (podsumowujący Nabór VII)
zawiera:
a) uchwały o wyborze operacji zgodnych z LSR
b) uchwały dla poszczególnych zgłoszonych operacji o punktacji
c) uchwały o wyborze operacji wybranych do dofinansowania
d) uchwałę o liście operacji niewybranych do dofinansowania

skan protokołu RR z dnia 09.02.2022

Listy Rankingowe

1.1.1.

1.1.2.

1.2.2.

1.2.3.

2.1.1.

2.1.2

2.1.3.

3.1.1.

3.2.1.

3.2.2.