Wyniki naboru X/2023

NABÓR X

Protokół z II posiedzenia Rady Rybackiej, który zawiera uchwały

(uchwały o operacjach wybranych do dofinansowania od strony 7 w protokole)

Protokół z dnia 20.07.2023

Lista Rankingowa

1.3.1/X

3.1.1/X

3.2.2/X

2.1.1/XI