Prezes

 • Bogdan Błaszczyk
 • 602 120 108
 • bogdan04@wp.pl

Wiceprezes

 • Marcin Mojsiewicz
 • 502 388 471
 • marcin.mojsiewicz@poczta.onet.pl

Dyrektor biura

 • Tomasz Grobla
 • 789 393 153
 • biuro@morzeiparseta.pl

Z-ca Dyrektora biura

 • Anna Niewiadomski
 • 517 797 782
 • biuro@morzeiparseta.pl

Dane kontaktowe

 • ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg
 • I piętro, pokoje 101 i 102
 • biuro@morzeiparseta.pl

Biuro czynne

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 do 15:30
 • dla interesantów:
  od 8:00 do 15:00
 • NIP – 6711817649
 • REGON – 361706453
 • KRS – 0000561884

Nr wpisu w ewidencji producentów

 • 071786750

Konto

 • mBank 84114020040000300275800503

Formularz kontaktowy

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/instytucje-istotne-dla-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-2014-2020