Archiwum naborów

V Nabór wniosków o dofinansowanie pażdziernik 2019 r.

Uchwały o operacjach zgodnych z ogłoszeniem z dnia 20.09.2019  oraz zgodnych z LSR , każda z uchwał dotyczy poszczególnego naboru:
V.1.2019V.2.2019V.3.2019V.4.2019V.5.2019V.6.2019V.7.2019V.8.2019V.9.2019V.10.2019

Uchwały o operacjach wybranych do dofinansowania , każda z uchwał dotyczy poszczególnego  naboru:
V.11.2019V.12.2019V.13.2019V.14.2019V.15.2019V.16.2019V.17.2019V.18.2019V.19.2019V.20.2019

Uchwały o operacjach niewybranych do dofinansowania:
V.12A.2019V.13A.2019V.20A.2019

IV Nabór Wniosków o Dofinansowanie 13.11.2018 r. – 27.11.2018 r. 

Rada Rybacka SRLGD „Morze i Parsęta” , na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r., podjęła uchwały dot. wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdziła listy operacji zgodnych z naborem wniosków  i listy operacji do dofinansowania.

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Lista operacji zgodna z naborem

Lista operacji do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej – III posiedzenie RR 19.12.2018

1. treść ogłoszenia – IV nabór WoD

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE    /dokumenty ważne od 22.10.2018 r./

1. wod_2018_4_2_5z

2. instrukcja_wod_4_2_5z

3. biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4 (1)

4. zał.-3a-oświadczenie-dot.-realizacji-zasady-równości-szans-…

5. zał-3b-oświadczenie-dot.-niezakończenia-operacji 

6. zał-4-fiszka-projektowa

KLAUZULE RODO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. oswiadczenie_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela

2. oswiadczenie_pelnomocnik

3. oswiadczenie_reprezentant

4. oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci

UMOWA O DOFINANSOWANIE

1. Wzór umowy o dofinansowanie

2. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

3. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

4. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek beneficjenta o wypłatę zaliczki

5. Załącznik nr.4 do umowy odofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

1. Formularz wniosku o płatność

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

3. zalacznik-nr-1-do-instrukcji

KLAUZULE RODO DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. oswiadczenie_do-listy-obecnosci

2. oswiadczenie_pelnomocnik-1

3. oswiadczenie_reprezentant-1

——————————————————————————————–

harmonorgam planu komunikacji

zał 2 -harmonogram działań na 2017 r.

zał 2-harmonogram działań informacyjnych  2017/aneks

harmonogram naborów wniosków 2018 r. /archiwum

harmonogram naborów wniosków 2017 r. /archiwum

Dokumenty obowiązujące od 06 września 2017 r. /archiwum/

Wniosek o dofinansowanie

 1. wniosek-o-dofinansowanie
 2. biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4
 3. 17-09-05-wod-4.2-instrukcja
 4. zał 4 fiszka projektowa
 5. zał. 3a oświadczenie dot. realizacji zasady równości szans …
 6. zał 3b oświadczenie dot. niezakończenia operacji

Wniosek o płatność

 1. wniosek-o-platnosc
 2. 17-09-05-wop-instrukcja

Umowa o dofinansowanie

 1. wzor-umowy-o-dofinansowanie (4)
 2. zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe
 3. zal-nr-2_hamonogram_zaliczki
 4. zal-nr-3-wniosek_zaliczki (3)
 5. zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych (3)

Dokumenty, ważne od 14 lipca 2017 r. (archiwum)

http://poryby.wzp.pl/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-dla-beneficjentow/wzory-wnioskow

Dokumenty ważne do 13 lipca 2017 r. (archiwum)

http://mgm.gov.pl/bez-kategorii/piorytet-4/

Dokumenty obowiązujące od 29 maja 2017 r. (archiwum)

Wzory wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania

Biznes Plan

Wniosek o Płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wzory umów

wzor_umowy_o_dofinansowanie_popr

zal_nr_1_zestawienie_rzeczowo_finansowe

zal_nr_2_hamonogram_zaliczki

zal_nr_3_wniosek_zaliczki

zal_nr_4_harmonogram_dzialan_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych

I/2016 nabór wniosków o dofinansowanie – 26.06.2017 r. -21.07.2017 r. 

listy 08.2017

listy 09.2017

II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie – 15.01.2018 – 09.02.2018 r. 

II2017-lista-operacji-zgodnych-z-LSR

II2017-lista-operacji-wybranych-do-dofinansowania

III nabór ogłoszenie – 26.03.2018 /archiwum/

nabór wniosków o dofinansowanie 19.04.2018 r. -11.05.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

 1. wniosek-o-dofinansowanie
 2. biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4
 3. 17-09-05-wod-4.2-instrukcja
 4. zał 4 fiszka projektowa
 5. zał. 3a oświadczenie dot. realizacji zasady równości szans …
 6. zał 3b oświadczenie dot. niezakończenia operacji

Wniosek o płatność

 1. wniosek-o-platnosc
 2. 17-09-05-wop-instrukcja

Umowa o dofinansowanie

 1. wzor-umowy-o-dofinansowanie (4)
 2. zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe
 3. zal-nr-2_hamonogram_zaliczki
 4. zal-nr-3-wniosek_zaliczki (3)
 5. zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych (3)

 


Ogłoszenie o II naborze wniosków 2017  / nabór 15.01.2018 – 09.02.2018 r.  (archiwum)

Wniosek  o dofinansowanie

formularz_wniosku_o_udzielenie_wsparcia_wniosek_o_dofinansowanie

biznes_plan_uproszczony_2014-2020_

wod-4.2-instrukcja

fiszka-projektowa

Umowa o dofinansowanie

wzor-umowy-o-dofinansowanie

zal-nr-1-zestawienie_rzeczowo_finansowe

zal-nr-2_hamonogram_zaliczki

zal-nr-3-wniosek_zaliczki

zal-nr-4-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych

Wniosek o płatność

wniosek-o-platność 

wop-instrukcja

 

Ogłoszenie o I naborze wniosków /WoD (archiwum)

ogłoszenie o naborze wniosków 1 2017

Wniosek o Dofinansowanie /WoD

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowania

Biznes Plan 

Fiszka Projektowa

Umowa

wzor_umowy_o_dofinansowanie_popr

zal_nr_1_zestawienie_rzeczowo_finansowe

zal_nr_2_hamonogram_zaliczki

zal_nr_3_wniosek_zaliczki

zal_nr_4_harmonogram_dzialan_informacyjnych_szkoleniowych_i_promocyjnych

Wniosek o Płatność / WoP

Wniosek o Płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Kryteria wyboru operacji

dostępne w zakładce: Obszary działania SRLGD