Przewodnik – przykłady operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się przewodnikiem „Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokazującym ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzącym do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze przez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Odwiedzimy pięćdziesiąt projektów współfinansowanych z tego funduszu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, gdzie - dzięki zaangażowaniu i chęci…

Czytaj dalej Przewodnik – przykłady operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Zakończyliśmy ocenę wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych  w ramach  naboru VI.

Zakończyliśmy ocenę wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych  w ramach  naboru VI. W tej edycji naboru z sześciu gmin, w których realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju, wpłynęło do nas 14 wniosków na łączną kwotę ok. 900 000 zł. Biorąc pod uwagę panującą pandemię Covid 19,  i w związku z tym niepewną sytuację ekonomiczną wielu przedsiębiorców, cieszy nas fakt, że nabór cieszył się…

Czytaj dalej Zakończyliśmy ocenę wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych  w ramach  naboru VI.

Nagrodzone projekty współpracy Lokalnych Grup Działania -rozstrzygnięcie konkursu

Zachęcamy do zapoznania się  z publikacją pt. „Razem, lepiej, ciekawiej'', która zawiera trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie, opracowane przez Roberta Siewiorka. Celem publikacji jest uświadomienie szerokiej opinii publicznej, jak wiele interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich przy współpracy z lokalną grupą działania. Zapraszamy do lektury broszury, na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow

Czytaj dalej Nagrodzone projekty współpracy Lokalnych Grup Działania -rozstrzygnięcie konkursu

Świąteczne wydanie Wiadomości Rybackich NR 11-12 (238) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy SPIS TREŚCI Odejdź roku  … 2 Stan realizacji „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej …” … 3 Spotkanie Komitetu Wykonawczego Bałtyckiej Rady Doradczej, 27 października 2020 r. ……

Czytaj dalej Świąteczne wydanie Wiadomości Rybackich NR 11-12 (238) LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Zaktualizowana Księga Wizualizacji-do pobrania

W związku z ostatecznym przeniesieniem strony internetowej PO RYBY 2014-2020 z domeny MGMiŻŚ do domeny MRiRW podajemy zaktualizowany link do obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Księgi Wizualizacji Znaku: wpisujemy w przeglądarce https://www.gov.pl/web/rolnictwo następnie wybieramy zakładkę "Co robimy" >> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020 ). Jednoczesnie informujemy, ze powyższy dokument można pobrać z…

Czytaj dalej Zaktualizowana Księga Wizualizacji-do pobrania

Wesołych Świąt!

Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd i Pracownicy Biura SRLGID ,,Morze i Parsęta’’

Czytaj dalej Wesołych Świąt!

Wniosek o dofinansowanie- załączniki

Wniosek o dofinansowanie załączniki 1 Dokumenty identyfikujące wnioskodawcę, tj dokument tożsamości w przypadku osoby fizycznej, umowa spółki lub statut w przypadku osoby prawnej 2 Uproszczony plan biznesowy operacji oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez SLRGD 3 Oświadczenie wnioskodawcy o niezatrudnianiu lub zatrudnianiu pracowników wraz z zaświadczeniem wydanym przez ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek  (w przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i…

Czytaj dalej Wniosek o dofinansowanie- załączniki

Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne •Zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu •Nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi •Nakłady rzeczowe •Pracę własną wykonywaną przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracę wolontariuszy •Koszty związane z umową leasingu w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu, odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od…

Czytaj dalej Koszty niekwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne •Koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji operacji lub jej części od dnia przyznania pomocy, •Koszty związane z realizacją operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r •Podatek VAT, pod warunkiem, że nie mógł zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, •Koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji,…

Czytaj dalej Koszty kwalifikowalne

Kondolencje

Panu Tomaszowi Grobli Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia SRLGD ,,Morze i Parsęta'' szczere wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy składają Członkowie Zarządu Stowarzyszenia SRLGD ,, Morze i Parsęta'' oraz Współpracownicy

Czytaj dalej Kondolencje