Propozycja przedsięwzięć/obszarów do dofinansowania, w ramach nowego programu “Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021 – 2027.

Planowane cele do realizacji w działaniu 3.1 1. ochrona i odbudowa naturalnych ekosystemów i bioróżnorodności środowiskowej ograniczenie zużycia energii, w tym montaż instalacji lub urządzeń racjonalizujących gospodarowanie energią lub wodą inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2, z uwzględnieniem wymiany kotłów węglowych  działania dotyczące produkcji (ew. magazynowania) energii ze źródeł odnawialnych, np. montaż instalacji fotowoltaicznych 2. promowanie i rozwijanie kultury i tradycji…

Czytaj dalejPropozycja przedsięwzięć/obszarów do dofinansowania, w ramach nowego programu “Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021 – 2027.

Konsultacje z PRZEDSTAWICIELAMI SEKTORA RYBACKIEGO

Wczoraj, 29 maja (poniedziałek ) o  godzinie 16:00 w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu odbyło się spotkanie konsultacyjne Przedstawicieli sektora rybackiego  dotyczące dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Funduszu  Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027. Na spotkaniu zebrani zapoznali się z  propozycjami celów i przedsięwzięć dla nowej LSR,  jakie Biuro otrzymało z Departamentu Rybołówstwa. Przedstawiciele sektora rybackiego zostali poproszeni o przeanalizowanie swoich pomysłów na…

Czytaj dalejKonsultacje z PRZEDSTAWICIELAMI SEKTORA RYBACKIEGO

Konsultacje z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN (gminy miejskiej Kołobrzeg, miejsko-wiejskiej Gościno, gminy wiejskiej Siemyśl, Rymań, Kołobrzeg i Ustronie Morskie)

25 maja w siedzibie SRLGD ,,Morze i Parsęta'' przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu, odbyło się spotkanie konsultacyjne Przedstawicieli Gmin (gminy miejskiej Kołobrzeg, miejsko-wiejskiej Gościno, gminy wiejskiej Siemyśl, Rymań, Kołobrzeg i Ustronie Morskie). dotyczące dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego.Funduszu  Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027. Na spotkaniu zebrani zapoznali się z  propozycjami celów i przedsięwzięć dla nowej LSR,  jakie Biuro otrzymało…

Czytaj dalejKonsultacje z PRZEDSTAWICIELAMI GMIN (gminy miejskiej Kołobrzeg, miejsko-wiejskiej Gościno, gminy wiejskiej Siemyśl, Rymań, Kołobrzeg i Ustronie Morskie)

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju. Zarząd i pracownicy SRLGD ,, Morze i Parsęta''

Czytaj dalejŻyczenia Wielkanocne

Notatka ze spotkania konsultacyjnego z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kołobrzeskiego w dniu 03.04.2023 r godz. 8:00

Spotkanie  z przedstawicielami  jednostek organizacyjnych Powiatu Kołobrzeskiego odbyło się 03.04.2023 r.,   w  siedzibie Starostwa  Powiatowego w Kołobrzeskiego , pl. Ratuszowy 1. Na spotkaniu omówiono: zestawienie rzeczowo-finansowe z dotychczasowej realizacji Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020, założenia nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)), przedstawiono podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora, a kwalifikują  się do dofinansowania,…

Czytaj dalejNotatka ze spotkania konsultacyjnego z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kołobrzeskiego w dniu 03.04.2023 r godz. 8:00

Notatka ze spotkania konsultacyjnego z władzami samorządowymi ze strefy LSR w dniu 03.04.2023 r godz. 13:00

Spotkanie z władzami samorządowymi z Powiatu Kołobrzeskiego odbyło się 03.04.2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, pl. Ratuszowy 1. Na spotkaniu omówiono: zestawienie rzeczowo-finansowe z dotychczasowej realizacji Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020, założenia nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)), przedstawiono podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora samorządowego, a kwalifikują się do dofinansowania,…

Czytaj dalejNotatka ze spotkania konsultacyjnego z władzami samorządowymi ze strefy LSR w dniu 03.04.2023 r godz. 13:00

Notatka ze spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi OPP w dniu 03.04.2023 r godz. 10:00

Spotkanie  z organizacjami pozarządowymi z Powiatu Kołobrzeskiego odbyło się 03.04.2023 r.,  w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego na ul. Katedralnej 12 w  Kołobrzegu. Na spotkaniu omówiono: zestawienie rzeczowo-finansowe z dotychczasowej realizacji Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020, założenia nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)), przedstawiono podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora społecznego , a…

Czytaj dalejNotatka ze spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi OPP w dniu 03.04.2023 r godz. 10:00

ZAPROSZENIE na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w dniu 03.04.2023 r godz. 12:00

Miejsce spotkania: Sala Konferencyjna, Centrum Kształcenia Praktycznego w  Kołobrzegu, Katedralna 12 SRLGD „Morze i Parsęta” w rejestrze KRS od czerwca 2015 roku realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze 6 gmin powiatu kołobrzeskiego. Strategia pozwala korzystać ze środków unijnych wszystkim grupom środowiskowym od samorządów po przedsiębiorców. SRLGD obsługuje fundusz rybacki, ogłasza konkursy na dofinansowania, wspiera i doradza w tym zakresie oraz realizuje swoje…

Czytaj dalejZAPROSZENIE na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w dniu 03.04.2023 r godz. 12:00

Podpisanie umowy o dofinansowanie na rok 2023

W dniu  23-03-2023 r. w imieniu Zarządu Stowarzyszenia   podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na 65 tys. zł   “Koszty bieżące i aktywizacja” na rok 2023. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji, w ramach działania: Koszty bieżące i aktywizacja, objętej Priorytetem 4  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie “Rybactwo i Morze” . Umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim…

Czytaj dalejPodpisanie umowy o dofinansowanie na rok 2023