You are currently viewing Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich (listopad-grudzień 2023)

Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich (listopad-grudzień 2023)

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”,

dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa,

a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

link do wiadomości:

WR-grud-23-MIR