Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta”

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w okresie od 2016 do 2023 roku, na warunkach wynikających
z umowy. O warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 
przez społeczność NR 51/WRiR-II/05/16, zawartej w dniu 18.05.2016 r.
z Województwem Zachodniopomorskim.

Lokalizacja

Partnerzy