Wniosek o dofinansowanie (formularze)

Aby prawidłowo wypełnić Wniosek wraz z załącznikami należy:

przeczytać szkolenie :https://morzeiparseta.pl/prezentacja-szkolenie-wod/

następnie:

Wniosek o Dofinansowanie WoD

formularze obowiązujące  od kwietnia 2022

Klauzule RODO do Wniosku o Dofinansowanie WoD

Link do strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( formularze)

/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych