You are currently viewing Spotkanie delegacji SRLGD,,Morze i Parseta” z   Panem Jackiem Czerniakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Spotkanie delegacji SRLGD,,Morze i Parseta” z Panem Jackiem Czerniakiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Delegacja Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” (SRLGD) uczestniczyła w spotkaniu z Panem Jackiem Czerniakiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialnym za sprawy związane z rybołówstwem i akwakulturą.

Tematem wiodącym była organizacja konkursu na nowe strategie Lokalnego Rozwoju, które stwarzają możliwość dofinansowania operacji realizowanych prze sektor rybacki, samorządowy, organizacje pozarządowe oraz lokalnych przedsiębiorców.
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027
Pan Wiceminister zapewnił, że konkurs już niedługo zostanie otwarty i wszystkie Rybackie LGD w Polsce będą mogły zabiegać o wybór swoich strategii, co przekłada się na uruchomienie środków unijnych w nowym programie

W imieniu Prezydent Kołobrzegu Pani Anny Mieczkowskiej i SRLGD Prezes Pan Bogdan Błaszczyk złożył pisemne zaproszenie Wiceministrowi na spotkanie ze środowiskiem rybackim w Kołobrzegu. Zaproszenie zostało przyjęte.
Ponadto rozmawialiśmy o istniejących problemach i zagrożeniach dla branży rybackiej i firm działających na jej rzecz, oraz procesach wdrażania Funduszu Europejskiego dla Rybactwa na lata 2021-2027.
Skład delegacji: B. Błaszczyk Prezes SRLGD, K. Berest Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rybactw Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, M. Mojsiewicz , D. Klimczak – członkowie Zarządu SRLGD i jednocześnie kołobrzescy armatorzy oraz T. Grobla – Dyrektor Biura SRLGD Morze i Parsęta w Kołobrzegu.