You are currently viewing SRLGD ,,Morze i Parsęta” zakupiło kosz do zbierania odpadów w Porcie Rybackim tzw.,, PortBin tide”

SRLGD ,,Morze i Parsęta” zakupiło kosz do zbierania odpadów w Porcie Rybackim tzw.,, PortBin tide”

W piątek 19 sierpnia 2022 w Porcie Rybackim w Kołobrzegu, u zbiegu Nabrzeża Skarpowego oraz Nabrzeża Postojowego, zainstalowano Kosz morski PortBin tide.
To już drugie takie urządzenie w Kołobrzegu do wyławiania odpadów z basenów portowych.
System czyszczenia wód powierzchniowych został zakupiony przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta, które na ten cel wykorzystało środki z UE w wysokości 40 300 zł.
Montaż urządzenia, które zostało przekazane do eksploatacji Zarządowi Portu Morskiego w Kołobrzegu, poprawi efektywność zbierania odpadów (obecnie są zbierane tylko metodami tradycyjnymi), a tym samym wpłynie na poprawę warunków życia gatunków fauny i flory występujących na obszarze dorzecza rzeki Parsęty w granicach Portu Rybackiego w Kołobrzegu.