Podsumowanie cyklu spotkań edukacyjnych w szkołach podstawowych ,, Rybacy Bałtyku”

22 listopada 2021 r. dobiegł końca cykl spotkań edukacyjnych w szkołach podstawowych Kołobrzegu i regionu, zatytułowany: „Rybacy Bałtyku”, który był realizowany w ramach projektu współpracy  ,,Rybactwo wczoraj i dziś – realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta” .

Projekt w  95 % jest finansowany z ze środków Unii Europejskiej  z Programu Operacyjnego PO Ryby 2014-2020.  Całkowity koszt operacji to 44 497 zł.

Obok ,,Cyklu spotkań ,, Rybacy Bałtyku’’ w  kwietniu 2021 zrealizowano  Plener rzeźbiarski w Chmielnie na Kaszubach. W  ramach tego zadania została zakupiona drewniana rzeźba rybaka, którą przewieźliśmy   do Portu Rybackiego do Kołobrzegu gdzie została  zainstalowana na stałe, przy wjeździe do Portu Rybackiego. Kolejnym  z zadań projektu była realizacja pokazu historycznego ,,Rybacy Bałtyku przed wiekami’’. Całodniowy pokaz mogli Państwo oglądać podczas IV Festiwalu Rybnego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu w dniu 4 września 2021 r. Wiosną 2021 planujemy jeszcze zakup telebimu zewnętrznego wraz z transportem i oprogramowaniem. Telebim będzie zainstalowany   na słupach będących częścią budynku gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia SRLGD ,,Morze i Parsęta”. Na telebimie będziemy wyświetlać filmy i udostępniać zdjęcia, reportaże związane z tematyka rybacką i morską. Ostatnim z zadań w ramach projektu współpracy  będzie realizacja filmu promocyjno-edukacyjnego o życiu rybaka z obszarów działania partnerów. Realizacje filmu ukazującego  pracę rybaka oraz jego codzienne środowisko, narzędzia połowów, faunę i florę Bałtyku oraz jezior  (ryby, ptaki, ssaki i glony), zaplanowaliśmy na wiosnę  2022 roku. Film będzie realizowany na terenie LGD Kaszuby, LGD Moreńka oraz na terenie SRLGD ,, Morze i Parsęta”.

Podczas cyklu spotkań edukacyjnych ,, Rybacy Bałtyku’’, na zlecenie SLRGD „Morze i Parsęta”, edukatorzy ze Stowarzyszenia Hereditas Pomeraniae-Dziedzictwo Pomorza, przypominali najmłodszemu pokoleniu o historii, tradycjach rybackich oraz ekologii Morza Bałtyckiego.

W trakcie trwających ponad  miesiąc działań z tematyką zapoznało się 781 uczniów z  dwunastu szkół podstawowych  w Kołobrzegu, Drzonowie, Dźwirzynie, Gościnie, Rymaniu, Siemyślu i Ustroniu Morskim.

Choć według pierwotnych założeń program adresowany był do trzech ostatnich roczników szkół podstawowych, praktyka pokazała, że przedstawiony temat interesuje także młodsze dzieci. Uczniowie klas I-III zwracali szczególną uwagę na gatunki zwierząt, jakie spotkać można w Morzu Bałtyckim. Uczyli się rozpoznawać ryby i odpowiednio reagować w przypadku spotkania z chronioną foką lub morświnem. Dla ich nieco starszych kolegów z klas IV-VI interesująca okazała  się towarzysząca  lekcjom ekspozycja  elementów ekwipunku rybackiego oraz strojów używanych w tej profesji zarówno współcześnie, jak i kilkaset lat temu. Intrygującym okazały się także metody połowowe, w tym wykorzystywane u ujścia Parsęty pułapki czy, dziś już nieużywane, narzędzia w postaci wierszek, ościeni albo harpunów. Dla dwóch ostatnich roczników szkół podstawowych istotna stała się z kolei wiedza na temat współczesnych kierunków kształcenia rybackiego oraz możliwości sprawdzenia wiedzy zawodowej w praktyce.

Cykl edukacyjny „Rybacy Bałtyku” stanowi interesujące uzupełnienie kanonu szkolnego, wpisując się zarazem w lansowany aktualnie trend poznawania specyfiki lokalnej poszczególnych regionów Polski. Przybliżając tę ważną dla gospodarki oraz społeczeństwa Pomorza profesję, dzieci oraz młodzież otrzymały także szansę poznania historii i  tradycji związanych z morzem a często środowiskiem i otoczeniem pracy  ich rodziców lub bliskich.  Spotkania były prowadzone przez doświadczonych w pracy z młodzieżą edukatorów, którzy potrafili odpowiednio dostosować poziom spotkań do grupy wiekowej obecnej na sali. Ogromna wiedza historyczna oraz poczucie humoru prowadzących przyczyniły się do tego, że spotkania były  bardzo dobrze przyjęte w szkołach zarówno przez dzieci jak i  kadrę pedagogiczną.

Wszystkim Państwu: uczestnikom i prowadzącym bardzo dziękujemy!

Prezentacja ,,Rybacy Bałtyku”

Rybacy Bałtyku – Prezentacja

Galeria zdjęć z poszczególnych szkół podstawowych: