Ogłaszamy XII nabór wniosków o dofinansowanie 02-05. 10.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza X nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4.

„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu:

Ogłoszenie o naborze 12

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu w dniach
02-05. 10.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00

harmonogram naboru tabela

komunikat

Regulamin naboru wniosków o wsparcie

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru oraz zapraszamy Państwa do składania wniosków!