You are currently viewing „Z morzem związani jesteśmy”-projekt Szkoły Podstawowej  SP 1 w Kołobrzegu

„Z morzem związani jesteśmy”-projekt Szkoły Podstawowej SP 1 w Kołobrzegu

Od czerwca do listopada br. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu realizowała projekt pt.„Z morzem związani jesteśmy”-skierowany do dzieci i młodzieży.

Środki na jego realizację szkoła otrzymała  w ramach dofinansowania z naszego  Stowarzyszenia z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze”. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań morskim dziedzictwem kulturowym oraz tradycjami rybackimi poprzez wdrażanie spójnych inicjatyw poszerzających ofertę kulturową i turystyczną. Dofinansowanie ze środków SRLGD pozwoliło na realizację m in. warsztatów historii średniowiecznego rybołówstwa, półkolonii żeglarskich, zajęć na basenie, rejsu statkiem po morzu, regat na żaglówkach Optimist o Puchar Dyrektora Szkoły, oraz umożliwiło zakup modeli żaglówek zdalnie sterowanych czy zorganizowanie wycieczki uczniów do Gdyni.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 45 588,00 zł, a kwota dofinansowania zadania ze środków z UE, w wysokości 85% kosztów (środki otrzymane ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”) wyniosły 38 750,00 zł. Projekt objął 362 uczestników.

,