You are currently viewing Zapraszamy Przedsiębiorców  na spotkanie konsultacyjne – nowa Strategia SRLGD ,, Morze i Parsęta”2021-2027

Zapraszamy Przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne – nowa Strategia SRLGD ,, Morze i Parsęta”2021-2027

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE
DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NOWEGO PROGRAMU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU MORSKIEGO, RYBACKIEGO I AKWAKULTURY NA LATA 2021-2027

19 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK) GODZINA 16:00
W RATUSZU MIEJSKIM W KOŁOBRZEGU
W SALI KONCERTOWEJ

WNIOSKI ZE SPOTKANIA I PAŃSTWA UWAGI WYKORZYSTAMY PRZY TWORZENIU NOWEJ STRATEGII LSR DO LOKALNEJ OBSŁUGI PROGRAMU.