Składka członkowska za rok 2021

 

Zarząd Stowarzyszenia SLRGD ,, Morze i Parseta ”  przypomina o  opłacaniu składki członkowskiej za rok 2021.

Regularne opłacanie składki członkowskiej jest statutową powinnością każdego członka, do wypełniania której zobowiązali się Państwo podpisując deklarację członkowską.

 

Składkę należy uregulować  na konto:

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 

mBank    84114020040000300275800503

Dziękujemy !