You are currently viewing W REDUCIE MORAST POWSTAJE GRUPA REKONSTRUKCYJNA

W REDUCIE MORAST POWSTAJE GRUPA REKONSTRUKCYJNA

19 października 2020 W Reducie Morast podpisana została umowa o dofinasowanie operacji pod nazwą “Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu – Etap II”. Zadanie to jest kontynuacją starań zmierzających do utworzenia w reducie w Porcie Jachtowym grupy rekonstrukcyjnej i obejmuje zakup 12 mundurów pruskich i polskich z wyposażeniem (nakrycie głowy, kurtka, spodnie, nakrycie butów, pasy i patronasz) oraz tablic informacyjnych opisujących Szlak Trzech Fortów. Działania te służą poszerzeniu całorocznej oferty historyczno-kulturalnej Reduty Morast , a także promocji historii tego miejsca. Zadanie realizowane jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 132 582,00 zł netto, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi 112 694,70 zł.