You are currently viewing Broszura dotycząca nowego  programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Broszura dotycząca nowego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą  dotyczącą nowego programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Przedstawione są w niej podstawowe informacje o nowym programie, na co
przeznaczymy pieniądze, kto między innymi może z programu skorzystać, a także
podział środków według priorytetów i działań.
Wersja elektroniczna broszury znajduje się na stronie na oficjalnej stronie programu
Fundusze Europejskie dla Rybactwa: https://www.rybactwo.gov.pl/, jak również w linku poniżej:

broszura FER

Zapraszamy również do zapoznania się z playlistą programu Fundusze Europejskie
dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube: Fundusze Europejskie dla
Rybactwa i Wsparcie Rybactwa, gdzie zamieszczone są nasze autorskie animacje
poświęcone efektom realizacji programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020 oraz EMFRA,
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 | Warsaw | Facebook