You are currently viewing Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich (styczeń-luty 2022)

Najnowsze wydanie Wiadomości Rybackich (styczeń-luty 2022)

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.
NR 1-2 (245) • STYCZEŃ-LUTY 2022

SPIS TREŚCI

Na początek … 1
Kierunki badań naukowych i prac rozwojowych MIR-PIB na rok 2022 … 3
Podsumowanie wyników oceanograficzno-rybackich rejsu r.v. Baltica na przełomie listopada i grudnia 2021 roku … 5
Spotkanie Komitetu Wykonawczego BSAC 17 stycznia 2022 r. … 9
Spotkanie Pelagicznej Grupy Roboczej 14 stycznia 2022 r. … 10
Spotkanie w Krakowie (krótka relacja z XXI Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej) … 10
Dioksyny i dioksynopodobne bifenyle w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich … 12
Nowoczesne metody badań ichtiofauny – sonar ARIS i jego możliwości … 18
Szczupak bałtycki tematem sympozjum … 22
Zatoka Pucka – jak się dziś ma nasz kawałek morza? … 23
WR-1-2-2022