You are currently viewing Wiadomości Rybackie numer 9-10 wrzesień, październik 2022 oraz numer 11-12 listopad, grudzień 2022.

Wiadomości Rybackie numer 9-10 wrzesień, październik 2022 oraz numer 11-12 listopad, grudzień 2022.

Zachęcamy do lektury najnowszych wydań

„Wiadomości Rybackich”, dwumiesięcznika wydawanego nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo przez Stowarzyszenie Rozwoju Rybołówstwa, a po jego rozwiązaniu w maju 2004 roku, przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

WR-9-10-22-MIR

NR 11-12 (250) • LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne … 1
 • Laureat Medalu im. Profesora Kazimierza Demela 2022 … 3
 • Spotkania Bałtyckiej Rady Doradczej w październiku 2022 r. … 4
 • Wstępne wyniki badań rejsu akustycznego typu BIAS zrealizowanego we wrześniu 2022 r. … 10
 • Kolejni doktorzy w kadrze naukowej Instytutu … 13
 • Ryby z grupy „tymczasowych przybyszy” – występowanie w Bałtyku i etymologia ich nazw (3/2) … 14
 • Odeszli w minionym roku … 19
 • Na kruchym lodzie. Opowieść o Arktyce i zmianach klimatu … 20
 • Nowe nabytki Biblioteki Naukowej MIR-PIB  … 21
 • XXVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych … 22
 • „Bałtycki Naukowiec” zaprasza na film … 23
 • Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych … 26
 • Ostatni rok zarybień narybkiem szczupaka wód Zatoki Puckiej … 2

 

WR-11-12-MIR