You are currently viewing Spotkanie konsultacyjne  z lokalnymi przedsiębiorcami z powiatu kołobrzeskiego celem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027

Spotkanie konsultacyjne z lokalnymi przedsiębiorcami z powiatu kołobrzeskiego celem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027

Wczoraj t.j. 29.11.2023 r. w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie  z przedsiębiorcami  Powiatu Kołobrzeskiego .

Na spotkaniu, po prezentacji przedstawionej przez inne podmioty, pracownik Biura SRLGD Tomasz Grobla przedstawił prezentację w której zostały omówione formy wsparcia dla przedsiębiorców oraz  informacje dotyczące przyszłej strategii i nowego okresu funkcjonowania Programu na lata 2021-2027 .( cele i działania -według projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa z listopada 2023 r. nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)),

Uczestnicy spotkania zostali również poproszeni  o przesłanie pocztą elektroniczną  swoich potrzeb i problemów,  które mogłyby być celem wsparcia z nowego Programu unijnego i  posłużą do pisania nowej strategii LSR.

Spotkanie miało charakter spotkania dedykowanego lokalnemu środowisku przedsiębiorców z obszaru LSR.