You are currently viewing Przewodnik – przykłady operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Przewodnik – przykłady operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się przewodnikiem „Zwiedzaj Polskę. Śladami Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokazującym ciekawe zakątki naszego kraju, prowadzącym do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze przez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Odwiedzimy pięćdziesiąt projektów współfinansowanych z tego funduszu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, gdzie – dzięki zaangażowaniu i chęci działania, przedsiębiorcy, przetwórcy, przedstawiciele samorządów, czy lokalnych społeczności mogli spełnić swoje marzenia.
To nie tylko olbrzymie inwestycje przetwórców ryb czy przedsiębiorców polepszających warunki chowu i hodowli ryb. To także rozwijające się obszary zależne od rybactwa, a na ich terenie tętniące życiem strefy edukacji i rekreacji gdzie spotyka się lokalna społeczność, place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe. Czynią one świat piękniejszym i przyjemniejszym – bo „Wielkie rzeczy zaczynają się od małych spraw”.

Przewodnik „Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego” to również 50 filmów, które sukcesywnie będą publikowane na kanale MRiRW w serwisie YouTube.

Zapraszamy do lektury i oglądania.
Zwiedzaj_Polskę_Szlakiem_Europejskiego_Funduszu_Morskiego_i_Rybackiego