You are currently viewing KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

KONDOLENCJE

i najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy

Pani Annie Niewiadomski

z powodu śmierci

TATY

składają

Zarząd i pracownicy Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu