II posiedzenie Rady Rybackiej

06 marca 2018 r. o godz. 15.15 , w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej 12, odbędzie się II posiedzenie Rady Rybackiej. Podczas spotkania omawiana będzie praca Rady Rybackiej, która oceniała wnioski przy pomocy aplikacji Omikron. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ SRLGD „MORZE I PARSĘTA”

w dniu  06.03.2018 r.  

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Sprawy organizacyjne,
  3. Wybór sekretarza
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Omówienie wstępnej oceny wniosków o dofinansowanie dokonanej przy pomocy aplikacji Omikron
  6. Ustalenie daty podjęcia uchwał dot. II/2017 naboru wniosków o dofinansowanie.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie spotkania.

                                                                        Przewodniczący Rady Rybackiej

                                                                                    Andrzej Olichwiruk