III posiedzenie Rady Rybackiej

 W związku z zakończeniem IV/2018 naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 13.11.2018 r. – 27.11.2018 r., w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta”, odbędzie się III posiedzenie Rady Rybackiej. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ – 19.12.2018 r.

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”. 
  2. Wybór sekretarza. 
  3. Podjęcie uchwał dot. IV/2018 naboru wniosków o dofinansowanie ws.
  1. oceny operacji złożonych przez Wnioskodawców
  2. przyjęcia list zgodnych z naborem
  3. przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania

      4.Wolne wnioski

  1. Zakończenie spotkania

 

Przewodniczący Rady Rybackiej

Andrzej Olichwiruk