You are currently viewing Kolejne dofinansowanie z UE na projekt współpracy Stowarzyszenia SRLGD,, Morze i Parsęta”!

Kolejne dofinansowanie z UE na projekt współpracy Stowarzyszenia SRLGD,, Morze i Parsęta”!

We wtorek 12 kwietnia  2022 roku w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana umowa na zakup i montaż urządzenia czyszczącego wody powierzchniowe w basenie portu rybackiego i jachtowego w Kołobrzegu oraz tablicy informacyjnej wielojęzycznej dotyczącej ekologii morza i jego oczyszczania.

Całkowity koszt projektu  wynosi  59 697,4 złotych a kwota dofinansowania z UE  zadania wynosi  48 205 zł.

Montaż urządzenia,  które zostanie przekazane do eksploatacji Zarządowi Portu Morskiego w Kołobrzegu, poprawi efektywność zbierania odpadów (obecnie są zbierane tylko metodami tradycyjnymi), a tym samym wpłynie na poprawę warunków życia gatunków fauny i flory występujących na obszarze dorzecza rzeki Parsęty w granicach Portu  Rybackiego Kołobrzeg.

 

Umowę o dofinansowanie podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz prezes Stowarzyszenia SRLGD ,, Morze i Parsęta’’ Bogdan Błaszczyk. Przy podpisaniu umowy byli obecni: zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie Krzysztof Berest, wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś oraz dyrektor biura SRLGD “Morze i Parsęta” Tomasz Grobla.