Konsultacje dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach do dokumentu. Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach. 

Komunikat aktualizacja LSR

Formularz uwag do aktualizacji LSR

Interaktywny formularz uwag do aktualizacji LSR. Po wypełnieniu, proszę kliknąć “wyślij”. Formularz zostanie wysłany na adres poczty; biuro@morzeiparseta.pl

Lokalna Strategia Rozwoju 27.07. 2018

Zał. 1 do LSR – procedura aktualizacji LSR, 27.07.2018

zał. 3 do LSR- Plan Dzialania 27.07.2018

Zał.  4 do LSR – Budżet LSR

procedura przeprowadzania naborów wniosków 27.07.2018