Listy rankingowe – III/2018 nabór wniosków o dofinansowanie

W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”, podczas którego podjęto uchwały dot. III/2018 naboru wniosków o dofinansowanie:

  1. Lista operacji zgodnych z naborem i LSR –  Uchwały w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem
  2. Lista operacji wybranych do dofinansowania  – Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania