Notatka ze spotkania konsultacyjnego z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kołobrzeskiego w dniu 03.04.2023 r godz. 8:00

Spotkanie  z przedstawicielami  jednostek organizacyjnych Powiatu Kołobrzeskiego odbyło się 03.04.2023 r.,   w  siedzibie Starostwa  Powiatowego w Kołobrzeskiego , pl. Ratuszowy 1.

Na spotkaniu omówiono:

  • zestawienie rzeczowo-finansowe z dotychczasowej realizacji Programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
  • założenia nowego Programu ( Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)),
  • przedstawiono podstawowe cele, które mogą znaleźć się w przedsięwzięciach dotyczących sektora, a kwalifikują  się do dofinansowania,
  • ponadto, poproszono obecnych na spotkaniu przedstawicieli jednostek organizacyjnych Powiatu  o  wypełnienie ankiet, oraz przesłanie pocztą elektroniczną  swoich potrzeb i problemów,  które mogłyby być celem wsparcia z nowego Programu unijnego i  posłużą do napisania nowej strategii LSR.