Odbyły się szkolenia

W dniu wczorajszym, tj. 18 września 2018 r., zakończył się cykl szkoleń z zakresu jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność. Spotkania z mieszkańcami miały charakter szkoleniowo-konsultacyjne i odbyły się w każdej gminie należącej do SRLGD „Morze i Parsęta”. Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo.