Realacja ze szkolenia ,,Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie (Nabór VII )”

Z uwagi na fakt iż 01.12.2021 r rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w ramach naboru nr VII, ,zorganizowaliśmy szkolenie dla przyszłych Wnioskodawców. w dniu 19.11.2021,w siedzibie biura SRLGD ,, Morze i Parsęta’’ na ul. Szyprów 1. Szkolenie trwało od godz. 9:00 do godz. 15:00 z dwoma przerwami w trakcie. Frekwencja była duża, w szkoleniu uczestniczyły 23 osoby (potencjalni beneficjenci).

Spotkanie  w bardzo rzetelny i interesujący sposób poprowadziła dla nas Pani Małgorzata Kuncewicz, która posiada doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej m.in. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie oraz od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą, która zajmuje się przygotowaniem oraz pisaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich.

W ciągu 5 godzin udało się  przeanalizować większość zagadnień związanych z Wnioskiem o Dofinansowanie.
• podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów,
• informacje kto może skorzystać ze wsparcia
• zasady, formę i zakres wsparcia,
• kryteria dostępu do wsparcia,
• omówienie realizacji operacji – co obejmuje i ile trwa,
• wskaźniki realizacji celów,
• przykładowe koszty stanowiące podstawę refundacji,
• zasady oceny i wyboru operacji
• podstawowe zobowiązania beneficjenta,
• omówienie wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku
• najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Prezentacja ze szkolenia dostępna jest w linku poniżej lub na naszej stronie www w zakładce ,,Do pobrania’’

prezentacja szkolenie WOD 2021
Szczegółowe informacje na temat naboru VII znajdują się na naszej stronie internetowej www.morzeiparseta zakładka ,,Dotacje (nabory).