RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako
„RODO”). Posługiwanie się terminem RODO jest powszechnie używanym skrótem ww.
rozporządzenia. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania
danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu w świetle
przepisów prawa jest Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że podejmujemy
adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne, aby w sposób rzetelny, legalny i transparentny
zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:

https://morzeiparseta.pl/wp-content/uploads/2018/05/Informacja-Og%C3%B3lna-RLGD-1.pdf