Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz i realizację ,,Festiwalu Rybnego”

Chcieliśmy poinformować, że do konkursu na scenariusz i realizację ,, Festiwalu Rybnego’’ wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową i programową zaproponowała firma: Usługi Edukacyjno-Rozrywkowe Tadeusz Waśko, Kołobrzeg ul. E. Gierczak 36/4 ,, Piracka przygoda”.

Firma ,, Piracka przygoda’’ od lat zajmuje się edukacją morską dzieci i młodzieży oraz od tego roku również edukacją seniorów. W zabawny i oryginalny  sposób stara się promować tradycje oraz dziedzictwo morskie i kulturowe rybołówstwa. Stowarzyszenie SRLGD , Morze i Parsęta’’ podjęło decyzję o podpisaniu umowy z powyższą firmą. Planowany termin ,, Festiwalu Rybnego’’ to 21.09.2019 r. w Marinie Solnej w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu.