Składki członkowskie za 2018 r.

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” przypominamy o obowiązku uiszczenia składek  za 2018 rok w wysokości określonej w uchwale (link poniżej), do 28 lutego b.r. Wpłat należy dokonywać jednorazowo, na konto stowarzyszenia:

KONTO – mBank 84114020040000300275800503

https://morzeiparseta.pl/skladki-czlonkowskie/uchwala-wzc-skladki-2018/