Studia podyplomowe „ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA”

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur  na studia podyplomowe „ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Studia kierowane są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich  i licencjackich zainteresowanych pracą w sektorze rybackim, PZW, w organizacjach samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

Przewidywany czas trwania studiów:

  • Studia są dwusemestralne.
  • Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym raz w miesiącu, w soboty  i niedziele.
  • Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów – 160 godzin.

W przypadku zebrania minimalnej grupy będzie możliwość zorganizowania zajęć niestacjonarnych w Kołobrzegu.

Minimalna liczba uczestników to 20 osób!!!

W momencie uruchomienia Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 będzie istniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie w/w studiów.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w biurze SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, pod numerem telefonów: 94 3545753, 789393130 lub na e-mail biuro@morzeiparseta.pl  do 10 października 2016 roku.