You are currently viewing Szkolenie z rozliczania projektów w nieco innej formie  już za nami

Szkolenie z rozliczania projektów w nieco innej formie już za nami

29 pażdziernika 2020 r przy zachowaniu wymagań związanych z Covid, w sali konferencyjnej w siedzibie biura ,, Morze i Parsęta” odbyło się szkolenie: ,, Omówienie zasad realizacji, rozliczania i trwałości projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego RYBACTWO I MORZE 2014-2020”.
Ze względu na panującą pandemię, postanowiliśmy zorganizować je na zasadzie pojedyńczych konsultacji z prowadzącą i pracownikami biura.

Zainteresowanie szkoleniem było duże, ale niestety wielu z Państwa w ostatniej chwili musiało zrezygnować z udziału, ze względu na chorobę, lub obowiązek odbycia kwarantanny. Dla tych Państwa proponujemy konsultację telefoniczną z prowadzą szkolenie Panią Marzeną Cieślak, która jest dostępna dla Państwa do połowy listopada, pod numerem telefonu 605 087 808.

Pani Marzena może doradzić Państwu na tematy związane z rozliczaniem projektu, po powołaniu się na Biuro ,,Morze i Parsęta”.

Pani Marzena Cieślak posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
Od 2017 roku prowadzi na własny rachunek firmę konsultingowodoradczą, wspierającą w szczególności w zakresie doradztwa i szkoleń podmioty realizujące zadania finansowanie ze środków UE. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjno-szkoleniowych m.in. w zakresie znajomości zasad korzystania z pomocy przez beneficjentów, zasad realizacji i rozliczania projektów oraz zasad weryfikacji przez podmioty wdrażające warunków dostępu do wsparcia.
Zapraszamy do konsultacji.