SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Trwa II nabór wniosków !!!!

15 stycznia 2018

Przypominamy, iż trwa II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.morzeiparseta.pl  w zakładce „nabory wniosków” http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/

Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 12 w Kołobrzegu,  w dniach 15 stycznia – 09 lutego 2018 r. w godzinach 08:00-15:00. 

Treść ogłoszenia w załączeniu http://morzeiparseta.pl/ogloszenia-i-plakaty/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-2017/

Zapraszamy do składania wniosków. 

 

 

Zatwierdzenie zmian w LSR

28 grudnia 2017

Podpisaniem w dniu 28 listopada 2017 r. aneksu do Umowy Ramowej nr 51/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r., zakończył się proces zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Wszystkie zaktualizowane dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Lokalna Strategia Rozwoju:   http://morzeiparseta.pl/lokalna-strategia/lokalna-strategia-rozwoju-3/

 Załączniki do LSR:     http://morzeiparseta.pl/zalaczniki-do-lsr/

Lokalne kryteria wyboru, karty ocen operacji :   http://morzeiparseta.pl/media/

Harmonogram naborów wniosków:   http://morzeiparseta.pl/umowa-o-warunkach-i-sposobach-realizacji-lsr/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

Podpisane umowy o dofinansowanie

28 grudnia 2017

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z beneficjentami z terenu funkcjonowania Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”. Była to Firma BL Serwis Barbara Aleksiuk z Kołobrzegu, która otrzymała środki na „Budowę wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn, w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów” oraz Mariusz Madejczyk z Ustronia Morskiego na „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez przebudowę budynku gospodarczego na budynek usług turystycznych”.   Czytaj dalej...

SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

SRLGD Morze i Parseta

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera