SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

Walne Zebranie Członków

11 października 2017

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, zaprasza na Walne Zebranie Członków SRLGD, które odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 17.00- pierwszy termin,  17.15 – drugi termin, w Sali Urzędu Miasta przy ul. Ratuszowej 13 w Kołobrzegu. 

Serdecznie zapraszamy

Porządek obrad w załączeniu. 

zaproszenie na WZC 18.10.2017

 

UCHWAŁY:

1- zmiany LSR

zał 1-8 Tabela nr 10 -17

zał 10 – Plan Dzialania

Zał 11 plan komunikacji

zał. 12 Czytaj dalej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!

29 września 2017

Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju . LSR wraz z załącznikami znajdziecie Państwo poniżej. Wszystkie proponowane zmiany w tekstach wyróżnione są kolorem.  Prosimy o zapoznanie się z Kartą Uwag i wypełnioną odesłać lub dostarczyć do biura SRLGD przy ul. Dworcowej 12, do dnia 06 października 2017 r. do godz. 15,00. 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU:  LSR

PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR:   Czytaj dalej...

Spotkanie konsultacyjne dla grupy defaworyzowanej

28 września 2017

Mimo szerokiej informacji o spotkaniu konsultacyjnym dla grupy defaworyzowanej tj. osób do 35 r.ż oraz powyżej 50 r.ż, spotkanie nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem. Liczymy na to, że osoby z tak zdefiniowanej grupy uwagi do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju przekażą drogą mailową na adres biura stowarzyszenia. 

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych

28 września 2017

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” jest w trakcie procedury zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, w dniu 27 września 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie konsultacyje z przedstawicielami sektora rybackiego, które zaowocowało propozycjami do zmian w LSR. 

Dziękujemy Organizacji Rybaków Łodziowych Producentów Rybnych sp. z o.o. za udostępnienie sali. 

 

 

 

 

SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

SRLGD Morze i Parseta

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera