SRLGD Morze i Parsęta Kołobrzeg

II posiedzenie Rady Rybackiej

06 marca 2018 r. o godz. 15.15 , w siedzibie SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej 12, odbędzie się II posiedzenie Rady Rybackiej. Podczas spotkania omawiana będzie praca Rady Rybackiej, która oceniała wnioski przy pomocy aplikacji Omikron. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ SRLGD „MORZE I PARSĘTA”

w dniu  06.03.2018 r.  

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Sprawy organizacyjne,
  3. Wybór sekretarza
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Omówienie wstępnej oceny wniosków o dofinansowanie dokonanej Czytaj dalej...

I posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończonym II/2017 naborem wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,  który miał miejsce w dniach 15.01.2018 r. – 09.02.2018 r.,  w zakresie:

 

Cel ogólny LSR

Cel szczegółowy LSR

Przedsięwzięcie LSR

Limit środków przeznaczonych na dane przedsięwzięcie w ramach ogłaszanego naboru

Maksymalna kwota pomocy dla poszczególnych operacji

Cel, zgodnie z rozporządzeniem

1.Rozwój obszaru  objętego LSR przy wykorzystaniu lokalnych atutów

1.1 Utrzymanie i Czytaj dalej...

Koniec naborów!!!

W ubiegły piątek, tj. 09 lutego 2018 r. zakończył się II/2017 nabór wniosków o dofinansowanie.  Wpłynęło 19 wniosków na ogólną kwotę 2 497 019,66 zł w tym kwota dofinansowania 1 220 119,48 zł. Największym zainteresowaniem cieszyło się przedsięwzięcie 1.2.1 – Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, na które złożono 5 wniosków na ogólną kwotę 559724,53 zł, w tym kwota dofinansowania 238436,49 zł. Obecnie trwa proces weryfikacji i oceny złożonych dokumentów . Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie i złożone wnioski. 

SwiatPogody

Translator

Galeria

Zrealizowane operacje beneficjentów

Ankieta interaktywna

Licznik wejść na stronę

Siedziba

pogoda dla rybaków

Święta branży rybackiej

17. marca Światowy Dzień Morza
22. marca Dzień Ochrony Bałtyku
25. czerwca Dzień Stoczniowca i Marynarza
27. czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa
21. sierpnia Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich
28. września Światowy Dzień Morza
20. grudnia Dzień Ryby

webcamera