You are currently viewing

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Antoniego Szarmacha

który prawie całe swoje życie zawodowe związał z Kołobrzegiem a w naszym Stowarzyszeniu pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W naszej pamięci pozostanie jako osoba życzliwa, skromna,  o niezwykłej osobowości i  talencie organizatorskim.

Był  wzorem samorządowca, działacza społecznego, pedagoga, a dla niektórych z nas po prostu przyjacielem.

Łącząc się w żałobie i smutku Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy  wyrazy szczerego współczucia

Przyjaciele i koledzy ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Morze i Parsęta’’