You are currently viewing Konsultacje  z PRZEDSTAWICIELAMI  SEKTORA RYBACKIEGO

Konsultacje z PRZEDSTAWICIELAMI SEKTORA RYBACKIEGO

Wczoraj, 29 maja (poniedziałek ) o  godzinie 16:00 w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu odbyło się spotkanie konsultacyjne Przedstawicieli sektora rybackiego  dotyczące dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego

Funduszu  Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Na spotkaniu zebrani zapoznali się z  propozycjami celów i przedsięwzięć dla nowej LSR,  jakie Biuro otrzymało z Departamentu Rybołówstwa.

Przedstawiciele sektora rybackiego zostali poproszeni o przeanalizowanie swoich pomysłów na projekty i próbę wpasowania ich w przedstawione przedsięwzięcia.

Biuro LSRGD ,, Morze i Parsęta” powiadomiło Zebranych, że uwzględni  wszelkie wnioski i uwagi i wykorzysta je  przy tworzeniu nowej Strategii LSR.

Prezentacja_04 Priorytet 3