Walne Zebranie Członków SRLGD ,, Morze i Parsęta”2021r. już za nami

W dniu 28 czerwca w sali Urzędu Miasta w Kołobrzegu   br. odbyło się Walne Zebranie Członków SRLGD ,, Morze i Parsęta”. Uchwały, które zostały podjęte na zebraniu to:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz podziału zysku z działalności
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2020r.
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2020 r.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2021 r.
  • w sprawie zmiany w składzie członków Rady Rybackiej
  • w sprawie zmiany w składzie członków Komisji Rewizyjnej
  • w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
  • w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej
  • w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2022 r.

Istotnym punktem porządku obrad był wybór nowych Członków  Rady Rybackiej.   Na nowego Członka Rady Rybackiej reprezentującego sektor samorządowy została wybrana Pani Agnieszka Andziak, a na reprezentanta sektora społecznego Pani Zofia Koczwara. Przeprowadzono również wybory nowego Członka Komisji Rewizyjnej i została nim Pani Wioletta Dymecka.

Wybranym  Paniom serdecznie gratulujemy objęcia nowej funkcji.

Pragniemy również podziękować  Członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.

Szczegółowy przebieg obrad zawiera Protokół z Walnego Zebrania, który wraz z załącznikami jest  dostępny w linku poniżej: