Harmonogram spotkań w sprawie LSR

Zarząd Stowarzyszenia podaje harmonogram spotkań informacyjnych w sprawie przygotowania LSR
harmonogram spotkań informacyjnych:
21.09.2015 Ustronie Morskie, godz.16, sala Urzędu Gminy Ustronie Morskie
22.09.2015 Gościno, godz. 17, Dom Kultury w Gościnie
23.09.2015 Siemyśl, godz. 16, Dom Kultury w Siemyślu
24.09.2015 Gmina Kołobrzeg (wiejska), godz. 16, sala Urzędu Gminy Kołobrzeg
02.10.2015 Kołobrzeg, godz. 17, sala rybacka Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu
05.10.2015 Rymań, godz. 17, spotkanie w Urzędzie Gminy Rymań