Uwagi SRLGD “Morze i Parsęta” do projektu rozporządzenia MGMiŻŚ

W terminie wyznaczonym Zarząd SRLGD “Morze i Parsęta” w Kołobrzegu opracował i wysłał do Ministerstwa z powiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego uwagi do projektu rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań “Wsparcie przygotowawcze” i “Realizacja lokalnych strategii rozwoju rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014-2020.    Treść pisma z uwagami