I posiedzenie Rady Rybackiej

W związku z zakończeniem IV/2018 naboru wniosków o dofinansowanie, odbędzie się I posiedzenie Rady Rybackiej, które odbędzie się 10 grudnia 2018 r. o godz. 15.15 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg. 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ

  1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”
  2. Przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady Rybackiej pt.  „Obowiązujące prawo, Lokalna Strategia Rozwoju SRLGD „Morze i Parsęta”, oraz obsługa systemu Omikron”
  3. Sprawy organizacyjne:

a)      zasady współpracy

b)      wybór sekretarza

c)      deklaracje bezstronności –podpisanie

d)      księga interesów członków Rady Rybackiej – uzupełnienie danych, podpisanie dokumentów

  1. Wnioski oraz  pozostała dokumentacja konkursowa złożona w trakcie naboru WoD w okresie 13.11.2018 r.- 27.11.2018 r.
  2. Ustalenie terminu oceny wstępnej wniosków o dofinansowanie przy pomocy aplikacji „Omikron”.
  3. Ustalenie daty spotkania posiedzenia Rady Rybackiej w celu podjęcia uchwał.
  4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Rybackiej Andrzej Olichwiruk

 

Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej –  I posiedzenie RR 10.12.2018