Podsumowanie prezydencji Lokalnych Grup Rybackich na konferencji w Kołobrzegu

W dniach 15 i 16 maja 2019 r  w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu  odbyła się, organizowana przez nasze Stowarzyszenie, konferencja podsumowująca prezydencję Stowarzyszenia Rybacka  Lokalna Grupa Działania ,, Morze i Parsęta’’ w Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania. Na konferencji  Stowarzyszenie Rybacka  Lokalna Grupa Działania ,, Morze i Parsęta’’, miało zaszczyt gościć m.in. przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, burmistrzów i wójtów partnerskich gmin, organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora rybackiego,  Morskiego Instytutu  Rybackiego,  oraz zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup Rybackich. W konferencji uczestniczyło łącznie: 45 osób. Konferencja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Nasze Stowarzyszenie zakończyło właśnie półroczną  prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania, która trwała od 1 października  do 31 marca br.

Konferencję otworzył Pan Bogdan  Błaszczyk – Prezes SRLGD „Morze i Parsęta’’, który przywitał szanownych gości, natomiast Pan Tomasz Grobla,   dyrektor Stowarzyszenia Rybacka  Lokalna Grupa Działania przejął funkcję moderatora.

 

Pierwsze wystąpienie poprowadził przedstawiciel Departamentu Rybołówstwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pan Tomasz Owczarek z   Wydziału  Polityki Strukturalnej i Środowiska Morskiego w  Departamencie  Rybołówstwa. Pan Tomasz  przygotował prezentację na temat: ,,Nowa perspektywa finansowa Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata  2021-2027’’. Uczestników najbardziej interesował temat wysokości unijnego wsparcia na następny okres. Pan Tomasz nie mógł nam jeszcze przedstawić zbyt wielu konkretów,  jednak już wiadomo, że takie wsparcie finansowe nastąpi a kwota dofinansowania z UE może być  nawet nieznacznie wyższa niż w obecnym programie.

Wydział parcie finansowe nastąpi a kwota dofinansowania z UE może być  nawet nieznacznie wyższa niż w obecnym programie.u  Polityki Strukturalnej i Środowiska Morskiego w  Departamencie  Rybołówstwa. Pan Tomasz  przygotował prezentację na temat: ,,Nowa perspektywa finansowa Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata  2021-2027’’. Uczestników najbardziej interesował temat wysokości unijnego wsparcia na następny okres. Pan Tomasz nie mógł nam jeszcze przedstawić zbyt wielu konkretów,  jednak już wiadomo, że takie ws

Następnie prof. nadzw. dr hab inż. Iwona Psuty z  Morskiego  Instytutu Rybackiego opowiedziała zgromadzonym na temat: ,, Planowania przestrzennego na morzu – wiatraki i ich wpływ na rybołówstwo’’.

Wykład wywołał gorącą dyskusję, gdyż na temat wpływu wiatraków na środowisko  krążą bardzo różne opinie. Władze miast obawiają się  tego, że potencjalnych turystów może zniechęcić widok farm wiatrowych, które przy dobrej widoczności mogą być obserwowane z brzegu plaży. Zgłaszane były również uwagi o utrudnieniach w przepływie jednostek obok takich farm oraz o tym, że przy budowie elektrowni wytwarza się  hałas, który  może okazać się uciążliwy dla ryb.  Pani Iwona zapewniała uczestników, że  elektrownie wiatrowe na morzu są właściwie obojętne dla środowiska morskiego oraz  zostaną usytuowane w obszarach mało zasiedlonych przez ryby a dla jednostek morskich zostaną wytyczone specjalne korytarze przepływowe. Rybacy mają jednak wątpliwości. Poziom hałasu związanego z budową fundamentów może sięgać 260 dB re: 1 µPa2s a prace przy układaniu kabli mogą generować hałas sięgający 178 dB re: 1 µPa2s. Śmiertelność wywołana przez hałas notowana była tylko w odległości do kilku metrów od źródła dźwięku. Dźwięki i wibracje generowane przez MFW skłaniają ryby do opuszczenia żerowisk, kryjówek i zmiany terytorium tarła. Częstotliwość dźwięku generowanego w wodzie przez pracującą turbinę mieści się w zakresie 1-400 Hz a poziom w zakresie 80-100 dB 1µPa2s i wzrasta wraz z liczbą turbin. Ze względu na niską częstotliwość i intensywność hałasu nie notowano trwałego uszkodzenia  narządów słuchu bądź tkanek ryb w wyniku hałasu generowanego przez pracujące turbiny wiatrowe. Pani Iwona zapewniła zebranych, że badania eksperymentalne wykazały, że hałas nie jest na tyle silny, by wywołać reakcję unikania przez ryby. Największe uciążliwości dla środowiska (w tym ryb) i rybołówstwa wiążą się  z etapem budowy. Jednak wpływ poszczególnych oddziaływań na gatunki ryb został     określony jako nieznaczący dla populacji. Oczywiście wykład Pani profesor  nie przekonał wszystkich do zmiany negatywnego nastawienia do lokalizacji farm wiatrowych na polskim Wybrzeżu jednak na pewno poszerzył naszą wiedzę na ten temat  i przypomniał, ze Polska musi przyjąć do marca 2021 r Plan Zagospodarowania Przestrzennego.  

Następnie Pan dr Emil Kuzebski z Morskiego  Instytutu Rybackiego przedstawił uczestnikom prezentację na temat: ,,Rybołówstwo w Zachodniopomorskiem – wielkość floty z  uwzględnieniem        wielkości wyładunku w poszczególnych portach’’. Według statystyk Kołobrzeg jest w ścisłej czołówce we wszystkich rankingach. 

Po wystąpieniu przedstawicieli Morskiego Instytutu Rybackiego z Gdyni głos zabrał Pan Krzysztof Berest Zastępca  Dyrektora  Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Pan Krzysztof rzeczowo  poinformował zgromadzonych gości  o aktualnym stanie wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Po przerwie obiadowej Pan Hieronim Kroczyński historyk, publicysta wieloletni dyrektor muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,  wygłosił niezmiernie ciekawy referat na temat: ,,Ryby w historii  Kołobrzegu’’. Pan Hieronim na kilkunastu slajdach przedstawił  historię miasta od początku jego założenia aż do czasów współczesnych. Z wykładu mogliśmy się dowiedzieć i zobaczyć na prezentowanych rycinach, że ryby były zawsze bardzo  ważne dla mieszkańców i stanowiły dla wielu główne źródło utrzymania. Minogi łapane były do specjalnych średniowiecznych narzędzi połowu, występowały w pieśniach, np. w Morskiej pieśni  Krzywoustego, ryby były również uwieczniane na herbie  Kołobrzegu już od czasów  XV i XVII wieku. Pan Hieronim wspomniał również o Konferencji na temat odbudowy powojennego Kołobrzegu , jaka odbyła się w 1946 roku. Niestety z ambitnych założeń i postanowień tej konferencji niewiele zostało gdyż priorytetem była  w tych czasach odbudowa stolicy. Cegły z Kołobrzegu powędrowały więc  do Warszawy.

Z zajmującym referatem o wrakach Kołobrzegu, jako atrakcji turystycznej dla nurków i płetwonurków wystąpił dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, historyk, archeolog podwodny, Pan  Aleksander Ostasz. Pan Aleksander od 2016 roku prowadzi wspólnie z  Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu  badania pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych. Efektem prowadzonych poszukiwań  są unikalne  eksponaty. Dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ,,Ochrona zabytków archeologicznych”  muzeum może realizować swoje projekty. Archeologowie i płetwonurkowie prowadzą poszukiwania   na wysokości Kołobrzegu, Podczela i Bagicza.  Pan Dyrektor nie wyklucza, że niektóre  odkryte stanowiska wrakowe pochodzą sprzed 300 lat, ponieważ  w trakcie  wojny siedmioletniej na wysokości Podczela odbywał się desant wojsk rosyjskich. Jednak większość  odkryć dotyczy XX wieku, gdyż podczas II wojny światowej port w Kołobrzegu był niemiecką bazą morską. Kołobrzeski port  od 1945 roku spełniał rolę ważnego punktu ewakuacyjnego.  Z kolei  po zakończeniu II wojny światowej „rejon Podczela i Bagicza został zajęty przez Rosjan i ogłoszony strefą zamkniętą”. W związku z tym przez lata nie prowadzono tam poszukiwań na dużą skalę i wszystkie wraki pozostały w niedalekiej odległości od plaż w przybrzeżnych wodach Bałtyku. Pan Dyrektor zachęcał, aby wspierać Muzeum w jego poszukiwaniach, gdyż każde wydobycie eksponatu czy odkrycie nowego wraku jest wielkim wydarzeniem na skalę krajową promującym Kołobrzeg i stanowi bardzo dużą i unikalną  atrakcję turystyczną.

Podczas uroczystej kolacji na, której gościliśmy m.in. Prezydent Kołobrzegu Panią Annę Mieczkowską, odbyło się przekazanie przewodnictwa w  Konwencie Rybackich  Lokalnych Grup Działania w województwie zachodniopomorskim. 

Przewodnictwo, na następne 6 miesięcy, objęła Dziwnowska Lokalna Grupa Rybacka. Nowym Przewodniczącym Konwentu został prezes SRLGD Pomorza Zachodniego z Dziwnowa –  Pan Grzegorz Jóźwiak. Pan Bogdan Błaszczyk wręczył Dyrektorowi SRLGD Pomorza Zachodniego Panu Jarosławowi Łojko, który na konferencji reprezentował Lokalną Grupę Rybacką z Dziwnowa,  symbol przewodnictwa, rzeźbę przedstawiającą rybę.

Drugiego dnia konferencji, poszczególne Grupy Rybackie będące w Zachodniopomorskiej Sieci RLGD, przedstawiły stan realizacji LSR ( stan osiągnięcia wskaźników).

Konferencję zakończył  Pan Prezes Bogdan Błaszczyk, który podziękował uczestnikom za przybycie.

Pełne wersje prezentacji z konferencji dostępne są w poniższych linkach:

 

Planowanie przestrzenne na morzu –

wiatraki i ich wpływ na rybołówstwo

Prezentacja Ryby w historii Kołobrzegu

Rybołówstwo w Zachodniopomorskiem