II posiedzenie Rady Rybackiej

W dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 15.15, w siedzibie biura stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, odbędzie się II posiedzenie Rady Rybackiej.  

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ 
SRLGD „Morze i Parsęta”

1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”.
2. Wybór sekretarza.
3. Podpisanie deklaracji bezstronności.
4. Wnioski oraz pozostała dokumentacja konkursowa złożona w trakcie III/2018 naboru WoD– omówienie ocenionych wniosków przy pomocy aplikacji „Omikron”.
5. Ustalenie daty spotkania posiedzenia Rady Rybackiej w celu podjęcia uchwał.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie spotkania.

Przewodniczący Rady Rybackiej
Andrzej Olichwiruk