Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2021-2027

wniosek w spr EFMR 2021-2027