Zakończył się nabór wniosków

W dniu 27 listopada o godz. 15.00 zakończył się IV/2018 nabór wniosków o dofinansowanie. Złożonych zostało 10 wniosków na ogólną kwotę pomocy 788 063,00 PLN. Obecnie trwają prace związane z wstępną oceną złożonych dokumentów. Wyniki zostaną zamieszczone na naszej stronie. Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie oraz złożenie wniosków.