Litwa – wyjazd studyjny 02-05.09.2016 r.

W dniach 02-05 września 2016 r. dwóch przedstawicieli SRLGD „Morze i Parsęta” uczestniczyło w wyjeździe Lokalnych Grup Działania na Litwę zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w ramach projektu pn. ” Międzynarodowy projekt współpracy najlepszą formą doświadczeń”. Wzięliśmy udział w Targach w Kownie gdzie promowaliśmy SRLGD „Morze i Parsęta” oraz nasz obszar działania. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania z Kowna oraz lokalną społecznością. Dodatkowo mieliśmy możliwość odwiedzenia najważniejszych miast na Litwie tj. Kowno, Wilno oraz Troki. Liczymy na to, że wyjazd zaowocuje nawiązaniem współpracy z litewskimi LGD. Organizatorom za zaproszenie do udziału w projekcie serdecznie dziękujemy.

li1li2li3li4li5

litwa1-1