III posiedzenie Rady Rybackiej

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 15.15, w siedzibie biura stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu, odbędzie się III posiedzenie Rady Rybackiej.  

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ 
SRLGD „Morze i Parsęta”

1. Otwarcie posiedzenia Członków Rady Rybackiej SRLGD „Morze i Parsęta”. 
2. Wybór sekretarza. 
3. Podjęcie uchwał dot. III/2018 naboru wniosków o dofinansowanie ws.

a.oceny operacji złożonych przez Wnioskodawców

b.przyjęcia list zgodnych z naborem

c. przyjęcia list operacji wybranych do dofinansowania

4.Wolne wnioski

5. Zakończenie spotkania

Przewodniczący Rady Rybackiej

Andrzej Olichwiruk