You are currently viewing Kolejne projekty unijne realizowane przez SRLGD „Morze i Parsęta”  w Kołobrzegu

Kolejne projekty unijne realizowane przez SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Morze i Parsęta (SRLGD) w Kołobrzegu zakończyła we wrześniu bieżącego roku realizację dwóch projektów współpracy. Obie operacje zostały dofinansowane ze środków Programu Rybactwo i Morze łącznie na kwotę 147 462 zł (łączna wartość z wkładem własnym projektów to 164 500 zł). Były one realizowane jako element wspólnego projektu pt. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego”, gdzie na podstawie umowy partnerskiej z 2018 roku partnerami SRLGD są  Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Słowińska Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka  Brać Mierzei, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie, Darłowska Lokalna Grupa Rybacka.

Pierwszy projekt  pod nazwą „Rozwój miejsc upamiętniających lokalną historię i tradycje, związanych z sektorem rybackim poprzez odnowę ocalałych eksponatów muzealnych oraz instalację tablic-witryn, w ramach stałej wystawy plenerowej w porcie rybackim i jachtowym w Kołobrzegu”, obejmował swoim zakresem kolejno :

-konserwację i ekspozycję przy Skansenie Morskim w Kołobrzegu 43 egzemplarzy małych, średnich i dużych rozmiarów kotwic oraz 8 sztuk boi i kabestanu.  W czasie prowadzonych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin prac podwodnych nurkowie znajdowali i wydobywali elementy jednostek pływających, w tym około 100 sztuk różnego rodzaju i wielkości kotwic i innych części statków. Eksponaty poddano piaskowaniu, zabezpieczeniu kotwic farbą antykorozyjną, malowaniu farbą nawierzchniową. Operację prowadzono w całości we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.  Dzięki projektowi udało się odnowić i udostępnić zwiedzającym zabytkowe eksponaty.

-zakup i instalację 2 tablic informacyjno-edukacyjnych wykonanych ze stali, stanowiących uzupełnienie historycznej stałej wystawy plenerowej funkcjonującej już na terenie Portu Jachtowego w Kołobrzegu. Powyższe witryny zostały zlokalizowane na terenie Portu Rybackiego przy ul. Szyprów 1. Treść ich dotyczy dawnych metod połowowych w Kołobrzegu, rybołówstwa wczoraj i dziś oraz informacji związanych z ekologią i zanieczyszczeniami Bałtyku.

-zakup atrakcyjnego i estetycznego wizerunkowo zestawu małej architektury parkowej zawierającego                      leżaki, ławki i stolik szachowy. Przeznaczenie zestawu to rekreacja, odpoczynek dla odwiedzających Port Jachtowy oraz poprawa estetycznego wizerunku przestrzeni portowej.

 

-zakup i montaż liter reklamowych do centrum sprzedaży ryb oraz lamp oświetleniowych na budynku. (ul. Szyprów 1, Kołobrzeg) w Porcie Rybackim . Litery tworzą napis informacyjny – „TARG RYBNY”. Napis został umieszczony na dwóch ścianach budynku i stanowi on reklamę sklepów sprzedających ryby – centrum pierwszej sprzedaży ryb. Profesjonalna reklama miejsca spełnia oczekiwania miejscowych sprzedawców z tej branży. Lampy oświetleniowe, które ulokowane zostały na tym samym budynku (Szyprów 1) ożywiają przestrzeń, podświetlają reklamę targu rybnego i promują miejsce.

 

Drugi projekt pod nazwą “Zakup i montaż urządzeń czyszczących wody powierzchniowe w basenie portu rybackiego i jachtowego w Kołobrzegu”, wiązał się z zakupem i montażem systemu czyszczącego wodę powierzchniową w basenach portu jachtowego i rybackiego (urządzenie można przenosić w dowolne miejsce). Jest to urządzenie przechwytujące niewielkie odpady pływające, unoszące się na wodzie. Powierzchnia objęta działaniem urządzeń łącznie to około 16 400 m2. Zasięg urządzenia to promień 50 metrów, a pojemność torby śmietnikowej urządzenia to ok. 30 kg odpadów. Pomimo niewielkiego rozmiaru rocznie może zebrać do pół tony odpadów. Urządzenie zasilane jest przez małą 560-750  WATT-ową zatapialną pompę pod napięciem 220 V, a jego wymiary wynoszą 1,5mx1,5mx1,2 m. Kosz nie jest mocowany na sztywno do nabrzeża i swobodnie unosi się na wodzie. Łatwy szybki montaż i prosta obsługa ręczna pozwala jednej osobie nadzorować jego pracę. Efektem rzeczowym ma być redukcja części zanieczyszczeń unoszących się na wodzie w kołobrzeskim porcie. Dodatkowo, w ramach operacji zakupiona i posadowiona została w porcie rybackim przy ul. Szyprów 1 profesjonalna tablica informacyjna ze stali, poświęcona w całości opisowi parametrów, sposobu pracy i funkcjonowania urządzeń czyszczących wody powierzchniowe na akwenach otwartych i zamkniętych. Wszystkie teksty na tablicach są przetłumaczone na język angielski i niemiecki.

Podsumowując, oba projekty miały za zadanie poszerzyć ofertę kulturalną i turystyczną, w szczególności upamiętniającą historię i tradycję sektora rybactwa na obszarze miasta Kołobrzeg, a także propagować dorobek kulturalny związany z kulturą rybacką oraz ożywić przestrzeń portu rybackiego. Ponadto poprzez zakup urządzenia czyszczącego, chcieliśmy dołożyć cegiełkę do poprawy jakości i stanu wód w akwenach portowych naszego miasta. Są one spójne z naszym  trzecim projektem o charakterze głównie edukacyjnym, który opisywaliśmy już w naszych lokalnych mediach w połowie września.

Jako Zarząd i Biuro Stowarzyszenia SRLGD, chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym Partnerom, dzięki którym udało się skutecznie oba przedsięwzięcia zrealizować, czyli  Zarządowi Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

 

Dla przypomnienia Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” jest dystrybutorem środków unijnych  z Programu Rybactwo i Morze dla podmiotów publicznych i prywatnych w powiecie kołobrzeskim (tylko gmina Dygowo jest poza obszarem LSR). Środki są przekazywane w procedurze konkursowej na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i złożonych wniosków z wymaganymi załącznikami. Umowy z beneficjentami podpisuje Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Obecny okres programowania dobiega końca, tym samym kończą się nabory wniosków o dofinansowanie, a na następny okres przyjdzie nam poczekać przynajmniej około dwóch lat. Szczegółowe informacje o naszych działaniach i dotacjach znajdą Państwo na stronie www.morzeiparseta.pl . Siedziba SRLGD Morze i Parsęta mieści się przy ul Szyprów 1 w Kołobrzegu. Zapraszamy.